Geodet v Košiciach


Geodetická kancelária Ing. Petra Žurava poskytuje komplexné geodetické práce od vytyčovania hraníc pozemkov, cez rôzne stavebné merania až po vytváranie špecifických účelových máp a plánov.

Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti zememeračov z našej geodetickej kancelárie.

Expresné geodetické práce

Vo väčšine prípadov sme schopní zabezpečiť geodetické zameranie do niekoľkých dní odo dňa obdržania objednávky. Korektné jednanie so zákazníkom je pre nás prvoradé.

Na meranie a najpresnejšie vytyčovanie hraníc pozemkov používame najmodernejšie prístroje, ako napríklad totálnu stanicu TOPCON GTS 226,G PS HiPer a nivelačný prístroj pre presnú niveláciu.

Sme flexibilní a dbáme na maximálnu kvalitu vykonaných prác. Všetky výstupy z našej geodetickej kancelárie sú opečiatkované autorizovaným geodetom.

Spolupracujeme s odberateľmi v telekomunikačnej oblasti a železnicami pri zameriavaní pokládok podzemných káblov. Pôsobíme na celom Slovensku.

Zoznam našich geodetických prác


Predprojektové zamerania


Porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí


Vytyčovanie hraníc a základov stavieb


Pozorovanie deformácií objektovÚčelové mapy, základné plány závodov


Zameranie profilov vodných tokov a iných líniových stavieb


Komunikácia so správcami podzemných inžinierskych sietí


Porealizačné zamerania telekomunikačných stavieb

 

Geodetická kancelária

Výsledná cena geodetických prác je vždy závislá od vzájomnej dohody oboch strán.

Zavolajte na číslo 0905 160 264 a dohodnite si termín a miesto stretnutia s našim geodetom.

Adresa

Rožňavská 8, 040 11 Košice

Telefón


0905 160 264

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Nevyhnutné cookies

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Reklamné cookies