Geodet v Košiciach


Geodetická kancelária Ing. Petra Žurava poskytuje komplexné geodetické práce od vytyčovania hraníc pozemkov, cez rôzne stavebné merania až po vytváranie špecifických účelových máp a plánov.

Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti zememeračov z našej geodetickej kancelárie.

Expresné geodetické práce

Vo väčšine prípadov sme schopní zabezpečiť geodetické zameranie do niekoľkých dní odo dňa obdržania objednávky. Korektné jednanie so zákazníkom je pre nás prvoradé.

Na meranie a najpresnejšie vytyčovanie hraníc pozemkov používame najmodernejšie prístroje, ako napríklad totálnu stanicu TOPCON GTS 226,G PS HiPer a nivelačný prístroj pre presnú niveláciu.

Sme flexibilní a dbáme na maximálnu kvalitu vykonaných prác. Všetky výstupy z našej geodetickej kancelárie sú opečiatkované autorizovaným geodetom.

Spolupracujeme s odberateľmi v telekomunikačnej oblasti a železnicami pri zameriavaní pokládok podzemných káblov. Pôsobíme na celom Slovensku.

Zoznam našich geodetických prác


Predprojektové zamerania


Porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí


Vytyčovanie hraníc a základov stavieb


Pozorovanie deformácií objektovÚčelové mapy, základné plány závodov


Zameranie profilov vodných tokov a iných líniových stavieb


Komunikácia so správcami podzemných inžinierskych sietí


Porealizačné zamerania telekomunikačných stavieb

 

Geodetická kancelária

Výsledná cena geodetických prác je vždy závislá od vzájomnej dohody oboch strán.

Zavolajte na číslo 0905 160 264 a dohodnite si termín a miesto stretnutia s našim geodetom.

Adresa

Rožňavská 8, 040 11 Košice

Telefón


0905 160 264